Κατηγορία: Αυτισμός

Έρευνα: το συνεργατικό μοντέλο εκπαίδευσης στο πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων για τον αυτισμό. Αποτελέσματα και προοπτικές.


“Using the value creation framework to capture knowledge co-creation and pathways to impact in a transnational community of practice in autism education”
International Journal of Research & Method in Education Volume 44, 2021 – Issue 1

Τον Δεκέμβριο 2014 ξεκινά η έρευνα σε Αγγλία, Ελλάδα και Ιταλία με σκοπό την διερεύνηση και την αξιολόγηση των τρεχουσών εκπαιδευτικών πρακτικών σε περιβάλλοντα εκπαίδευσης και θεραπείας παιδιών με αυτισμό ηλικίας 5-10 ετών. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας, χρησιμοποιήθηκε μια συμμετοχική και συνεργατική μεθοδολογία με έμφαση στη συν-δημιουργία γνώσης. Το συνεργατικό μοντέλο εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προέρχεται από το Autism Education Trust της Μ. Βρετανίας και το αρχικό εκπαιδευτικό υλικό διαμορφώθηκε από το πανεπιστήμιο του Birmingham. Το εν λόγω μοντέλο χρησιμοποιήθηκε και στην εφαρμογή του Προγράμματος της Καλής Πρακτικής στον Αυτισμό, που, στην Ελλάδα, υλοποιείται από το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη. Το ακόλουθο άρθρο, που δημοσιεύεται στο International Journal of Research & Method in Education (Volume 44, 2021-Issue 1), φέρνει στο φως τα αποτελέσματα της έρευνας που βασίστηκε στο πλαίσιο δημιουργίας αξίας και στη συν-δημιουργία της γνώσης, εξετάζοντας τις αλλαγές που σημειώθηκαν στις πρακτικές των συμμετεχόντων και τις δυνατότητες για την εφαρμογή του στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για τον αυτισμό.

PDF

Συγγραφείς
Karen Guldberg, Director of the Autism Centre for Education and Research
Alexia Achtypi, University of Birmingham, UK
Luigi D’Alonzo, Universita Cattolica del Sacro Cuore, Milan, Italy
Katerina Laskaridou, Aikaterini Laskaridis Foundation, Athens
Damian Milton, University of Birmingham, UK
Paola Molteni & Rebecca Wood, University of Birmingham

Για πρόσβαση στο άρθρο, πατήστε εδώ .