• Synergy: επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την υποστήριξη παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη
 • Synergy: επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την υποστήριξη παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη
 • Synergy: επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την υποστήριξη παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη
 • Synergy
  Διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για την
  υποστήριξη των παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη
  Διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα
  επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για την
  υποστήριξη των παιδιών με
  προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη

Περιγραφή του Προγράμματος - Στόχοι

Τα προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη δυσχεραίνουν το έργο των εκπαιδευτικών και την εύρυθμη λειτουργία της τάξης. Επίσης είναι ένας απο τους πιο συχνούς λόγους αποκλεισμoύ, περιθωριοποίησης και θυματοποίησης των παιδιών μέσα στο σχολείο. Γνωρίζουμε επίσης πως αυτά συνδέονται αλλά και επιδεινώνονται από τα υψηλά επίπεδα άγχους και τη συμπεριφορά όχι μόνο των παιδιών, αλλά και των γονέων, συμμαθητών και ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών που καλούνται να μπορέσουν να διαχειριστούν τις «δύσκολες» συμπεριφορές, συχνά χωρίς υποστήριξη και κυρίως χωρίς ιδιαίτερη κατανόηση για τις αιτίες που κρύβονται πίσω τους. Η «κουλτούρα» του σχολείου επίσης παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην εμφάνιση αλλά και εξέλιξη των προβλημάτων συμπεριφοράς και συνεπώς η αναγνώριση αλλά και η αντιμετώπισή τους στο πλαίσιο του σχολείου απαιτεί μία προσέγγιση που δεν εστιάζει μόνο στη συμπεριφορά του παιδιού αλλά αναγνωρίζει και λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες αλλά και την αλληλεπίδραση όλων των εμπλεκομένων.

Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη διοργανώνει πρόγραμμα επιμόρφωσης και εποπτείας εκπαιδευτικών για σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Αριθμός άδειας: (1η:74/15-12-2014; Φ14/10/5120/Δ1 & Φ14/1973/157312/Δ1. Τελευταία:Φ.2.1/ΜΓ/66603/111050/Δ7 ) για τον εντοπισμό και τη διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς (challenging behaviour) στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. Η δράση εντάσσεται στο διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα «SYNERGY», το οποίο εκπονεί το Ίδρυμα σε συνεργασία με τον Οργανισμό AT Autism της Μεγάλης Βρετανίας, τον Οργανισμό Inspire της Μάλτας και το Πανεπιστήμιο Bond της Αυστραλίας.

Το πρόγραμμα Synergy αποτελεί μια επιστημονικά τεκμηριωμένη πρακτική προσέγγιση με σκοπό την κατανόηση και την αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον. Απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους ως προς την διαχείριση των προβλημάτων συμπεριφοράς μέσα στην τάξη.


Στόχοι του προγράμματος

Να προωθήσει μια συνεργατική προσέγγιση που θα συνδέει σχολεία, εκπαιδευτικό προσωπικό, γονείς και άλλους εμπλεκομένους φορείς
Να αναδείξει τις βέλτιστες, επιστημονικά τεκμηριωμένες, αποτελεσματικές και βιώσιμες πρακτικές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς στην τάξη
Να βελτιώσει την ικανότητα των εκπαιδευτικών να κατανοούν και να διαχειρίζονται τα προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη
Να αυξήσει την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και να μειώσει τα επίπεδα άγχους που τους προκαλούν τα προβλήματα συμπεριφοράς
Να δημιουργήσει ένα ικανό δίκτυο διάχυσης πληροφοριών, δεξιοτήτων και τεχνικών στην εκπαιδευτική κοινότητα μέσω συμβουλευτικής καθοδήγησης (mentoring) και δασκάλων-συνδέσμων οι οποίοι θα λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές γνώσης σε άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου
Να μειώσει συμπεριφορές εκφοβισμού, αποκλεισμού και περιθωριοποίησης των παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς

Tι (δεν) είναι το πρόγραμμα Synergy

Τι είναι το πρόγραμμα «Synergy»

 • ενισχύει τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών μέσα από την εποπτεία και τη συμβουλευτική υποστήριξη, επιτυγχάνοντας αλλαγές στο περιβάλλον και στον τρόπο τον οποίο αυτοί εργάζονται.
 • αναπτύσσει τις καλές πρακτικές μέσα από την ενεργητική ακρόαση και την ανάπτυξη θετικών προτύπων.
 • αλλάζει τον τρόπο που ο εκπαιδευτικός βλέπει τη συμπεριφορά μέσα από τη βαθειά κατανόηση του ίδιου του παιδιού και των εμπειριών του από τον κόσμο.
 • στοχεύει στη μείωση του άγχους του παιδιού και των ανθρώπων γύρω του.
 • στοχεύει στη δημιουργία σχολείων που προωθούν την ένταξη, αναπτύσσουν τα πλεονεκτήματα των μαθητών και ενθαρρύνουν την αποδοχή της διαφορετικότητας

Τι δεν είναι το πρόγραμμα «Synergy»

 • δεν κατευθύνεται από εξωτερικούς ειδικούς που αναλαμβάνουν τον έλεγχο από τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς δίνοντας έτοιμες λύσεις.
 • δεν ενοχοποιεί το παιδί, τον γονιό ή το προσωπικό για τη συμπεριφορά του παιδιού.
 • δεν θέτει αναποτελεσματικούς, ανεφάρμοστους ή μη ρεαλιστικούς στόχους.
 • δεν επιβάλλει μια μέθοδο αγνοώντας την κουλτούρα του σχολείου ή τις κοινωνικό-πολιτισμικές συνθήκες.
 • δεν επιφορτίζει με άγχος το παιδί, το προσωπικό ή τους γονείς μέσα από ακριβή και εντατική παρέμβαση.
 • δεν εφαρμόζει απλοϊκές ή αναγωγικές προσεγγίσεις στην κατανόηση και διαχείριση της συμπεριφορά.

Εκπαίδευση στη μέθοδο Synergy

Οι Μέντορες του προγράμματος Synergy καθώς και οι δάσκαλοι/σύνδεσμοι κατά τη διάρκεια του προγράμματος ολοκληρώνουν συγκεκριμένες ώρες εκπαίδευσης στις εξής ενότητες:

 • Ορισμός και θεωρίες για τα προβλήματα συμπεριφοράς.
 • Αρχές συμβουλευτικής καθοδήγησης και ενδυνάμωσης.
 • Αξιολόγηση και μεθοδολογία.
 • Ο αναστοχαστικός δάσκαλος : τρόπος σκέψης, στερεότυπα και
 • αντιλήψεις που επηρεάζουν τα προβλήματα συμπεριφοράς.
 • Θεωρία της μάθησης και προσεγγίσεις χαμηλής διέγερσης.
 • Επικοινωνία και αισθητηριακές ιδιαιτερότητες.
 • Προηγμένες εφαρμογές Χαμηλής Διέγερσης και Διαχείρισης Κρίσεων
 • Ανατροφοδότηση και προσαρμογές από την εφαρμογή στα σχολεία

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 3 ετών και διεξάγεται σε 3 στάδια:

 • Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σχετικά με την κατανόηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς (κύκλος σεμιναρίων)
 • Καθοδήγηση μέσα στην τάξη και ατομική εποπτεία για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή των πρακτικών που θα προκύψουν από την επιμόρφωση
 • Ομαδική μηνιαία εποπτεία για την επίλυση προβλημάτων με την ομάδα εκπαιδευτικών που συμμετέχουν ανά σχολείο

Ένας επιστημονικός συνεργάτης του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη ορίζεται ως Επόπτης Σύνδεσμος για κάθε σχολείο και συνεργάζεται σε εβδομαδιαία βάση με έναν εκπαιδευτικό που ενδιαφέρεται να γίνει ο δάσκαλος Σύνδεσμος του σχολείου του. Η συνεργασία συνήθως περιλαμβάνει την παρατήρηση της τάξης του εκπαιδευτικού και την επιστημονική εποπτεία προκειμένου να συζητούνται θέματα που τον/ την προβληματίζουν. Παράλληλα μέσα στην σχολική χρονιά διεξάγεται μικρός αριθμός επιμορφωτικών σεμιναρίων εκτός του σχολικού ωραρίου. Τέλος, μια φορά το μήνα πραγματοποιείται ομαδική συνάντηση όλων των εκπαιδευτικών του κάθε σχολείου που συμμετέχει για την συζήτηση θεμάτων που προβληματίζουν τους εκπαιδευτικούς και την επίλυση προβλημάτων.

Το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από ευελιξία. Κάποια σχολεία συμμετέχουν με μία τάξη, άλλα με περισσότερες. Κάθε σχολείο θα έχει έναν Δάσκαλο-Σύνδεσμο, ο οποίος θα αναλάβει στη συνέχεια καθοδηγητικό ρόλο ως προς την εκπαίδευση των συναδέλφων του, συνεπικουρούμενος από τον Επόπτη-Εκπαιδευτή του Ιδρύματος.

Συνήθεις Ερωτήσεις (FAQ)

Tο πρόγραμμα «Synergy» Μέσα από ένα ευέλικτο, λειτουργικό σύστημα δημιουργίας και ενίσχυσης τοπικών δικτύων γνώσεων και πληροφοριών. Το γενικό συντονισμό έχει ο Οργανισμός ΑΤ-Αutism, ο οποίος εδρεύει στο Λονδίνο και εκπαιδεύει τους περιφερειακούς «Μέντορες» των συμμετεχόντων φορέων, μέσω μια διαδικασίας συμβουλευτικής καθοδήγησης και αξιολόγησης του ερευνητικού τους έργου. Οι «Μέντορες» με τη σειρά τους εκπαιδεύουν τους επιλεγμένους «Δασκάλους-Συνδέσμους» των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, μέσω τακτικών επισκέψεων συμβουλευτικής υποστήριξης και εποπτείας. Ο κάθε «Δάσκαλος-Σύνδεσμος» συνεργάζεται στενά με μια ομάδα 2-3 εκπαιδευτικών του σχολείου του για την περαιτέρω διάχυση της γνώσης και την εφαρμογή των βέλτιστων τεχνικών που έχουν συμφωνηθεί με τους «Μέντορες», τα μέλη της ερευνητικής ομάδας του Ιδρύματος.
Ισχυρό προσωπικό ενδιαφέρον, επιθυμία απόκτησης ή ενδυνάμωσης δεξιοτήτων και γνώσεων για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς μέσα στην τάξη, ενθουσιασμό, αφοσίωση, συνεργατική διάθεση. Επίσης, αξιολογούνται θετικά ικανότητες όπως η ενεργητική ακρόαση, η αναστοχαστικότητα, η ενσυναίσθηση και άλλες επικοινωνιακές δεξιότητες. Η επιλογή δεν στηρίζεται στη διδακτική εμπειρία και σε τίτλους σπουδών, ούτε απαιτούνται ειδικές γνώσεις σε θέματα νευροαναπτυξιακών διαταραχών και μαθησιακών δυσκολιών.
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι προαιρετική. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί υπογράφουν Έντυπο Συγκατάθεσης όπου αναφέρεται ότι μπορούν να αποχωρήσουν, χωρίς δεσμεύσεις, σε οποιαδήποτε φάση επιθυμούν. Την ίδια δυνατότητα αποδέσμευσης έχουν και τα σχολεία, συμπληρώνοντας σχετική Αίτηση. Σε αυτή την περίπτωση, η επιστημονική ομάδα του Ιδρύματος δεσμεύεται ότι ουδεμία χρήση θα κάνει του υλικού που συνέλεξε.
Το πρόγραμμα δεν επιβαρύνει τους εκπαιδευτικούς με επιπλέον φόρτο εργασίας ούτε επηρεάζει τη θέση τους στο σχολείο. Σε συνεργασία με τους ερευνητές του Ιδρύματος συμπληρώνουν ειδικά ερωτηματολόγια και έντυπα καταγραφής περιστατικών σε προγραμματισμένες τακτικές συναντήσεις και με απόλυτο σεβασμό στο ωράριο διδασκαλίας και το πρόγραμμα του σχολείου.
Οι ερευνητές του προγράμματος έχουν μια διακριτική παρουσία μέσα στην τάξη ή σε άλλους χώρους της σχολικής μονάδας, με προκαθορισμένες συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς και μόνο κατόπιν σχετικής έγκρισης της διεύθυνσης του σχολείου. Δεν παρακολουθούν τους μαθητές μιας τάξης, συνολικά, ή κατά περίπτωση, αλλά τους εκπαιδευτικούς με τους οποίους συνεργάζονται οπότε δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία παρεξήγηση ή παρερμήνευση του ρόλου τους. Αυτό επίσης σημαίνει ότι σε καμία περίπτωση δεν στοχοποιούνται μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη.
Όχι. Αρμοδιότητα της ερευνητικής ομάδας είναι η συμβουλευτική υποστήριξη και εποπτεία των εκπαιδευτικών. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος όμως διοργανώνονται ειδικές επιμορφωτικές συναντήσεις για εκπαιδευτικούς σχετικά με τη συμβουλευτική γονέων.

Η εφαρμογή του προγράμματος Synergy ωφελεί όλα τα παιδιά της τάξης σαν σύνολο αλλά και τις παρακάτω ομάδες παιδιών ειδικότερα:

 • Παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος( Αυτισμό, σύνδρομο Asperger)
 • Παιδιά με ΔΕΠ-Υ
 • Παιδιά με κοινωνικές & επικοινωνιακές ιδιαιτερότητες
 • Παιδιά που δεν έχουν συγκεκριμένη διάγνωση αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολίες προσαρμογής ή συμπεριφοράς στην τάξη

Κάποιες από τις συμπεριφορές τις οποίες υποστηρίζονται οι Δάσκαλοι Σύνδεσμοι να ερμηνεύουν και να διαχειρίζονται είναι οι εξής:

 • Επιθετική συμπεριφορά (Σωματική ή Λεκτική Βία)
 • Διασπαστική συμπεριφορά (φωνές, εκρήξεις θυμού, σκασιαρχείο)
 • Καταστροφική συμπεριφορά
 • Στερεότυπη ή Αυτοτραυματική συμπεριφορά
 • Παθητική Συμπεριφορά, Απόσυρση

Ειδικό Δημοτικό Πειραιά

Ράλλεια Πειραματικά

22ο Δημ. Πειραιά

2ο Δημ. Ρέντη

27-30 Δημ. Αχαρνών

Δημ. Συκαμίνου

3ο Δημ Πεύκης

Δημ. Αγκιστρίου

Δημ. Καπανδριτίου

10ο Δημ. Αγ. Δημητρίου

103ο Δημ. Αθηνών

7ο Δημ. Μεταμόρφωσης

4ο Δημ. Πεύκης

10ο Δημ. Βύρωνα

1ο Δημ. Πεντέλης

93ο Δημ. Αθηνών

2ο Δημ. Πεντέλης

13ο Δημ. Χαλανδρίου

103ο Δημ. Αθηνών

Δημοτικό Βάρκιζας

Δημοτικό Ανθούσας

7ο Δημ. Γαλατσίου

19ο Δημ. Αχαρνών

3ο Δημ. Ταύρου

46ο Δημ. Αθηνών

2ο Δημ. Παλλήνης

6ο Δημ. Μεταμόρφωσης

6ο Δημ. Νέου Ηρακλείου

10ο Δημ. Αθηνών

St. Catherine’ s

4ο Δημ. Βούλας

Δημ. Εκάλης

8ο Δημ. Παλαιού Φαλήρου

 

Έχετε ερωτήσεις για το Πρόγραμμα "Synergy: επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την υποστήριξη παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη";

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Συνεργαζόμενοι Φορείς


Synergy: επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την υποστήριξη παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη